Wales | United KingdomGreat Britain

Un o’r canolfannau chwarae mwyaf a gorau yng Ngogledd Cymru.

Yn darparu ar gyfer plant hŷn ac ifanc, gyda strwythur tair haen sylweddol, a lle chwarae ymroddedig i blant bach.

Mae ein caffi yn sicrhau na fydd plant a rhieni yn sychedig a’u bod yn llawn egni.

CAFE MENU

Prisiau Mynediad

4 oed+

£4.25

3 oed-

£3.25

Mynediad am ddim i oedolion gyda phlentyn.

 

Oriau agor

12pm - 6pm Dydd Llun
11am - 6pm Dydd Mawrth
12pm - 6pm Dydd Mercher
11am - 6pm Dydd Iau

12pm - 9pm Dydd Gwener
9am - 6pm Dydd Sadwrn
11am - 4pm Dydd Sul

Mynediad olaf 1 awr cyn cau.

Nodwch fod gennym Bartïon Llogi Preifat ar amrywiol ddyddiadau. Ffoniwch ymlaen llaw i wirio a oes gennym barti wedi’i logi ar ddiwrnod eich ymweliad rhag cael eich siomi.

 
hospitality awards 2016 200

Enillydd Canolfan Chwarae Plant y Flwyddyn Gwobrau Lletygarwch Cymru.

Diolch enfawr i’n holl gwsmeriaid. Heboch chi ni fyddai hyn yn bosibl.

Easter Opening times

Saturday 13h 9am – 6pm
Sunday 14th 11am - 4pm
Monday 15th 11am - 3.30pm
Tuesday 16th 11am - 3.30pm
Wednesday 17th 11am - 6pm
Thursday 18th 11am - 6pm 
Friday 19th 11am - 6pm
Saturday 20th 11am - 6pm 
Easter Sunday – Closed

Monday 22nd 11am - 3.30pm
Tuesday 23rd 11am – 3.30pm
Wednesday 24th 11am – 6pm
Thursday 25th 1pm – 3.30pm
Friday 26th 11am – 6pm
Saturday 27th 9am – 6pm
Sunday 28th 11am - 4pm

Last Admission 1 hour before closing.

Please be aware we do have Private Hire Parties held on various dates, call ahead to check if we have a party booked in on the day of your visit to avoid disappointment.

 
Holyhead Town Council