Wales | United KingdomGreat Britain

Un o’r canolfannau chwarae mwyaf a gorau yng Ngogledd Cymru.

Yn darparu ar gyfer plant hŷn ac ifanc, gyda strwythur tair haen sylweddol, a lle chwarae ymroddedig i blant bach.

Mae ein caffi yn sicrhau na fydd plant a rhieni yn sychedig a’u bod yn llawn egni.

CAFE MENU

Prisiau Mynediad

4 oed+

£4.25

3 oed-

£3.25

Mynediad am ddim i oedolion gyda phlentyn.

 

Oriau agor

12pm - 6pm Dydd Llun
11am - 6pm Dydd Mawrth
12pm - 6pm Dydd Mercher
11am - 6pm Dydd Iau

12pm - 9pm Dydd Gwener
9am - 6pm Dydd Sadwrn
11am - 4pm Dydd Sul

Mynediad olaf 1 awr cyn cau.

Nodwch fod gennym Bartïon Llogi Preifat ar amrywiol ddyddiadau. Ffoniwch ymlaen llaw i wirio a oes gennym barti wedi’i logi ar ddiwrnod eich ymweliad rhag cael eich siomi.

 

Christmas Opening times

Sunday 22 Dec - Ticket Only Event
Monday 23 Dec - 10-4pm
Tuesday 24 Dec - Closed
Wednesday 25 Dec - Closed
Thursday 26 Dec - Closed
Friday 27 Dec - Closed
Saturday 28 Dec - 11-4pm
Sunday 29 Dec - 11-4pm

Monday 30 Dec - 11-3:30pm
Tuesday 31 Dec - Closed
Wednesday 1 Jan - Closed
Thursday 2 Jan - 11-6pm
Friday 3 Jan - 11-6pm
Saturday 4 Jan - 11-5pm
Sunday 5th Jan - 11-4pm

Last Admission 1 hour before closing.

Please be aware we do have Private Hire Parties held on various dates, call ahead to check if we have a party booked in on the day of your visit to avoid disappointment.

 
hospitality awards 2016 200

Enillydd Canolfan Chwarae Plant y Flwyddyn Gwobrau Lletygarwch Cymru.

Diolch enfawr i’n holl gwsmeriaid. Heboch chi ni fyddai hyn yn bosibl.

Holyhead Town Council