Mae Cardiau Rhodd ar gael nawr

Gweler Telerau

Prisiau

Oedolyn

£5.50

Plentyn

£4.00

Mae tocynnau oedolion ar Ddydd Mercher yn HANNER PRIS – £2.75 yn unig.

Mae tocynnau Sioe Blant yn y prynhawn yn £4.00 yn unig.

Tocynnau plant ar gael i’r rhai hynny sy’n 14 oed ac iau. Efallai bydd gofyn i chi roi tystiolaeth oedran wrth gasglu tocynnau.

 
Holyhead Town Council